Pôžičky od A po Z - PozickyAZ.sk - poskytovatelia pôžičiek, inzercia a poradňa.

» TU » si vybavte si pôžičku rýchlo, hneď a bez ručenia

Pôžička pre živnostníkov od Poštovej banky

O pôžičke - informácie

Všetko o: Pôžička pre živnostníkov

Finančná sféra, postihnutá nedávnou krízou, sa nevyvíjala príliš pozitívne ani pre podnikateľov a živnostníkov. Riešením ťažkých momentov však môže byť i pôžička pre živnostníkov od Poštovej banky.

Poštová banka schvaľuje úvery pre živnostníkov, ktorí sú oprávnení vykonávať podnikateľskú činnosť v zmysle príslušných oprávnení na podnikateľskú činnosť. Predpokladom pre udelenie pôžičky je preukázateľná schopnosť splatenia svojho dlhu v dohodnutom čase a výške. Živnostník je povinný preukázať návratnosť požičaných finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti. Úroková sadzba sa odvíja od posúdenia bonity klienta a efektívnosti bankového obchodu.

Poštová banka Pôžička pre živnostníkov – podmienky

  • predloženie oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti
  • žiadne záväzky po lehote splatnosti voči daňovému úradu, colnému úradu, úradu práce, zdravotným poisťovniam ani sociálnej poisťovni
  •  voči živnostníkovi nie sú vedené súdne spory, exekučné konanie a nenachádza sa v likvidácii
  • podnikateľská činnosť nie je škodlivá pre verejný poriadok a morálku
  • zásada účelovosti – klient musí preukázať dokladovať účelovosť faktúrami
  • minimálna výška obchodu (s výnimkou projektového financovania) je 150 tis. EUR
Viac informácií získate na webovej stránke Poštovej banky. Informácie však môžete získať aj v každej pobočke PB a na slovenských poštách.

Pôžičková inzercia na tému Pôžička pre živnostníkov od Poštovej banky. V zozname inzerujú väčšinou poskytovatelia pôžičiek.

Diskusia

O svoje postrehy a skúsenosti na tému Pôžička pre živnostníkov od Poštovej banky sa môžete podeliť v diskusii. Položiť môžete aj otázku súvisiacu s témou. pridajte komentár »

Komentáre sú uzavreté.

Pôžička je populárny spôsob získavania peňazí na rozličné účely. Je to všeobecný pojem, tak ako aj úver. Pri vyberaní poskytovateľa pôžičiek dbajte hlavne na jeho solventnosť. Nenaleťte podvodným emailom, ktoré lákajú zaujímavými ponukami.

Texty na webe PozickyAZ.sk sú čisto informatívne, finančné a iné hodnoty se môžu výrazne líšiť.
Miniportál slúži iba ako rozcestník pri hľadaní informácií.

Na tejto stránke sa zobrazujú automatické kontextové reklamy. webmaster.

Prevádzkovateľom stránky je spoločnosť TotalMoney s.r.o., so sídlom Levočská 866, Poprad 058 01; IČO: 45 657 122, DIČ: 2023080444, IČ DPH: SK2023080444 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 23317/P, spoločnosť nie je poskytovateľom úveru. Spoločnosť TotalMoney s.r.o., je sprostredkovateľom úveru – samostatný finančný agent, reg. č. 127292, udelené na základe povolenia Národnej banky Slovenska a vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, tieto písomné zmluvy majú nevýhradnú povahu. Orgán dozoru: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

<

Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás upozorniť, že informácie na tejto internetovej stránke sú neaktuálne. Žiadame vás, aby ste sa pri výbere vami požadovaného finančného produktu týmito informáciami neriadili. Na úprave obsahu internetovej stránky sa pracuje. Ďakujeme.

X